Forum „Budżet Obywatelski – co zmienić?”

cover_forum_bo

Forum „Budżet Obywatelski – co zmienić?”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Forum Współpracy Międzysektorowej Centrum Obywatelskiego w ramach #BOwCO, w poniedziałek, 10 października w godzinach 17:00 – 20:00 w Centrum Obywatelskim w Krakowie.

Zarejestruj się! Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Po dyskusji na temat najważniejszych celów krakowskiego  Budżetu Obywatelskiego przechodzimy do dyskusji na temat konkretnych propozycji zmian.

Masz pomysły na to, co zrobić by budżet obywatelski w Krakowie działał lepiej? Wiesz co działa, a co trzeba poprawić? Weź udział w dyskusji.

Forum to okazja do przedstawienia i przedyskutowania pomysłów na BO z innymi mieszkańcami i mieszkankami, członkami i członkiniami Rady Budżetu Obywatelskiego, przedstawicielami i przedstawicielkami Urzędu Miasta Krakowa. Udział w spotkaniu zapowiedziały osoby z Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych odpowiedzialnego za organizację procesu Budżetu Obywatelskiego i Miejskiego Centrum Dialogu, który odpowiada za organizację spotkań ogólnomiejskich, prowadzenie portalu budżet.dialoguj.pl, obsługującego składanie projektów i głosowanie w budżecie.

Wnioski zebrane podczas spotkania zostaną przedstawione Radzie Budżetu Obywatelskiego, która pracuje nad regulaminem przyszłorocznej edycji BO.

Podczas spotkania będziemy dyskutować w grupach nad poszczególnymi zagadnieniami dotyczącymi zasad i realizacji Budżetu Obywatelskiego (np. promocji idei BO, zasad głosowania). Dyskusja w grupach będzie prowadzona przez moderatorów. Tematy zostaną wyłonione na podstawie propozycji zgłaszanych wraz z zapisem na wydarzenie.

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?

  • to okazja do przedstawienia i przedyskutowania Twojego pomysłu na zmiany w BO z osobami odpowiedzialnymi za przebieg tego procesu – urzędnikami i urzędniczkami pracującymi przy jego realizacji, osobami z Rady BO, które monitorują realizację i mają wpływ na ustalanie zasad
  • to okazja do dyskusji z innymi mieszkańcami i mieszkankami Krakowa – przedstawienia swojej perspektywy i poznania perspektyw innych osób
  • przedstawiane propozycje zostaną zebrane przez moderatorów i przedstawione przez przedstawicielkę Centrum Obywatelskiego Radzie Budżetu Obywatelskiego

Dlaczego teraz?

Budżet obywatelski to nie tylko zgłaszanie projektów, głosowanie i realizacja zwycięskich pomysłów. To też wspólne ustalanie zasad. Jesienią Rada Budżetu Obywatelskiego (w której skład wchodzą radni miejscy i dzielnicowi, urzędnicy i przedstawiciele strony społecznej)  tworzy propozycję przyszłorocznego regulaminu, która następnie przekazywana jest Prezydentowi, a przez niego Radzie Miasta, która uchwala regulamin. Chcemy pokazać że ta faza to bardzo ważny element procesu i otworzyć dyskusję w której ważny głos mają mieszkańcy:  ci, którzy znają BO od strony praktycznej – jako projektodawcy i głosujący; a także osoby, które działają lokalnie, ale uznały, że budżet obywatelski w dotychczasowej formie nie jest dla nich.

#BOwCO

Forum Współpracy Międzysektorowej “Budżet Obywatelski – co zmienić?” to czwarte spotkanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Centrum Obywatelskim w ramach cyklu BOwCO, na który składają się spotkania:

7 września – wymiana doświadczeń projektodawców w ramach grupy Aktywni Mieszkańcy – działamy lokalnie!

20 września – debata Po co nam Budżet Obywatelski na temat najważniejszych celów BO w Krakowie (nagranie z debaty wkrótce dostępne online)

4 października – Forum Współpracy Międzysektorowej “Jak osoby z niepełnosprawnościami współdecydują o Krakowie?” http://cokrakow.pl/2016/09/26/forum-jak-osoby-z-niepelnosprawnosciami-wspoldecyduja-o-krakowie/

Projekt "Centrum Obywatelskie" jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Kraków Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie