Klub Zarządowy– grupa wymiany doświadczeń

15283937_860793647395885_8596357829379761730_n

Klub Zarządowy– grupa wymiany doświadczeń

Centrum Obywatelskie zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie Klubu Zarządowego! Już w czwartek, 15 grudnia, od 17:00 – 20:00.

 

Jeśli jeszcze nie byliście u nas – przeczytajcie poniższe informacje:

➡ Dlaczego warto?

Klub Zarządowy – grupa wymiany doświadczeń będzie okazją, aby rozwijać swoje kompetencje związane z zarządzaniem organizacją oraz poszukiwać najlepszych dla siebie rozwiązań bieżących problemów.

➡ Dla kogo?

Szczególnie zapraszamy tych, którzy:

  • Na co dzień pełnią w swoich organizacjach rolę „szefów” (członków zarządów, kierowników, koordynatorów… czyli wszystkich, którzy zarządzają w organizacjach pozarządowych (ludźmi, projektami, procesami…)).
  • Chcą przyjrzeć się swojej pracy.
  • Poszukują nowych sposobów działania i pełnienia funkcji przełożonego.
  • Są ciekawi „jak robią to inni?”
  • Poszukują inspiracji i nowych pomysłów.
  • Szukają osób spoza swojej organizacji, z którymi mogliby podzielić się swoimi dylematami i wspólnie poszukać rozwiązań.

➡ Zgłoszenia

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 13 grudnia.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

➡ Tylko praktyka!

Grupa wymiany doświadczeń działać będzie w oparciu o metodę Action Learning. To metoda zespołowego uczenia się oparta na aktywności uczestników oraz bazująca na ich realnych, codziennych doświadczeniach. Dedykowana jest osobom dorosłym, które chętnie uczą się w oparciu o praktykę i refleksję. Nie ma w niej miejsca na rozważania teoretyczne. Ekspertami są sami uczestnicy, którym towarzyszy moderator odpowiedzialny za stworzenie warunków do wymiany doświadczeń.

Skuteczność Action Learningu opiera się na czterech założeniach/ zasadach:

  • Uczestnicy spotkania pracują nad realnymi sytuacjami, pytaniami, dylematami, problemami. Jest to praca w oparciu o autentyczne wyzwania związane z wykonywaną pracą.
  • Uczestnicy zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w zespołowym uczeniu się. Pracują nie tylko na rzecz swojego rozwoju, ale również pozostałych członków grupy.
  • Każdy z członków zespołu bierze indywidualną odpowiedzialność za rozwiązanie własnych dylematów i wyzwań.
  • Uczestnicy zobowiązują się do wdrażania wybranych przez siebie rozwiązań.

Uczestnicy spotkań poznają szczegółowe zasady prowadzenia spotkań w oparciu o metodę Action Learning i będą mogli samodzielnie wykorzystać ją w swojej organizacji np. do rozwiązywania problemów, wprowadzania zmian i innowacji.

➡ Dodatkowe informacje

Spotkania odbywać się będą w grupie ok 6 – 8 osób. W miarę możliwości prosimy o udział we wszystkich spotkaniach – to istotne z punktu widzenia metody.

Klub Zarządowy – to przestrzeń do spotkań osób zarządzających organizacjami i rozwoju kompetencji w tym obszarze. Klub przyjmuje formę otwartych spotkań tematycznych oraz grupy wymiany doświadczeń.

Projekt "Centrum Obywatelskie" jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Kraków Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie