CO dalej? Informacje w związku z unieważnieniem konkursu na prowadzenie Centrum Obywatelskiego w latach 2017-18

screenshot-wrz-06-12-41-47

CO dalej? Informacje w związku z unieważnieniem konkursu na prowadzenie Centrum Obywatelskiego w latach 2017-18

 

W związku z unieważnieniem konkursu na realizację Centrum Obywatelskiego w latach 2017-2018 informujemy, że niestety w naszej (tj. dotychczasowych realizatorów projektu: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska oraz Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie) ofercie złożonej w konkursie  obecne były błędy formalne (nie dokonano odpowiednich skreśleń w oświadczeniach pod ofertą) i z tego względu została ona odrzucona. W związku z tym, że pozostałe oferty również zostały odrzucone na etapie oceny formalnej, konkurs został unieważniony zgodnie z zapisami Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi.

Ubolewamy nad zaistniałą sytuacją. Jesteśmy zdania, że aby w przyszłości usprawnić proces oceny ofert, a w szczególności uniknąć odrzucania wniosków  z powodu drobnych uchybień formalnych, niezbędne jest wprowadzenie do procedury konkursowej możliwości uzupełnień i korekt niektórych braków formalnych. Procedury takie z powodzeniem stosowane są w innych konkursach realizowanych przez podmioty publiczne (np. konkursy FIO). Wnioski z tej sytuacji będą dla nas podstawą do rzeczniczenia za wprowadzeniem tego typu rozwiązań w kolejnych Programach Współpracy.  

Osoby korzystające ze wsparcia Centrum Obywatelskiego oraz zainteresowanie jego ofertą informujemy również, że Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska i Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie będą realizować projekt Centrum Obywatelskie do końca grudnia 2016. Następnie, do czasu rozstrzygnięcia nowego konkursu i wyłonienia nowego operatora wśród organizacji pozarządowych, CO będzie prowadzone przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Prosimy o kierowanie wszelkich pytań związanych z funkcjonowaniem CO w styczniu i lutym do MOWIS:

Wydział Spraw Społecznych

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

os. Centrum C 10

tel. 12 616 78 00

fax 12 616 78 13

mowis@um.krakow.pl

Więcej informacji.

Projekt "Centrum Obywatelskie" jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Kraków Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie