Baza wiedzy

oferta_inkubator
BIZNES ↔ NGO

Chciałbyś nawiązać współpracę z biznesem? A może jesteś firmą i szukasz organizacji, z którą możecie stworzyć ciekawy projekt w ramach wolontariatu pracowniczego?
Tu znajdziesz wiadomości i raporty o CSR w Małopolsce i szerzej, informacje o wolontariacie pracowniczym czy o tym, jak nawiązać współpracę.

oferta_punkt_pierwszej_pomocy
ABC dla NGO

Zbiór informacji o podstawach działania organizacji pozarządowej – dla “świeżaków” i dla wszystkich, którzy chcą odświeżyć czy uporządkować wiedzę.

oferta_spotkania_i_debaty
FINANSE (dla) NGO

Zastanawiasz się, jak pozyskać środki na działania organizacji? A może wiesz nie wszystko? My też nie wiemy WSZYSTKIEGO, ale opracowaliśmy przydatny (jak nam się wydaje) zbiór źródeł finansowania działań NGO. Co zawiera? Informacje o grantach, finansowaniu społecznościowym, środkach miejskich, fundacjach bankowych, itp.

oferta_szkolenia
Ciekawostki i inne przydatne linki

Czyli wszystko, co nie mieści się w innych kategoriach 🙂

oferta_wspolpraca organizacji
Tymczasem w Krakowie…

Informacje bieżące dla sektora pozarządowego z lokalnego “podwórka”, czyli: gdzie znaleźć potrzebne informacje o instytucjach, innych organizacjach, gdzie uzyskać wsparcie, wynająć salę, zorganizować spotkanie, itp.)

oferta_wolontariat
(Nie)obowiązkowa lista lektur

Zbiór rozmaitych raportów i opracowań dotyczących III sektora i jego kondycji – wielce przydatne przy pisaniu diagnozy we wnioskach 😉

Skąd czerpać wiedzę na temat trzeciego sektora? Przedstawiamy bazę przydatnych publikacji oraz linków do stron internetowych.

Publikacje

przewodnik_dla_organizacji_pozarzadowychŻycie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce – Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2012 Celem raportu jest pogłębienie wiedzy na temat specyfiki, zróżnicowania i sposobów funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych; wskazanie problemów, które je trapią, barier, które utrudniają ich rozwój. Publikacja ta przedstawia rekomendacje w zakresie działań wspierających kierowanych do różnych typów organizacji.

podstawowe_fakty_o_organizacjach_pozarzadowychPodstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 W niniejszym raporcie omówiona została kondycja wąsko rozumianego sektora organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń, z wyłączeniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

wizerunek_organizacji_pozarzadowychWizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania – Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2015 Badanie to unaocznia, jak bardzo ważną sprawą jest wizerunek organizacji. Podaje również rekomendacje związane z tworzeniem i dbaniem o to, aby działania danej organizacji były postrzegane jako godne uwagi.

csr_w_malopolsceCSR w Małopolsce – Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, Kraków 2012 Publikacja ta przedstawia obszary, które są najczęściej wspierane przez przedsiębiorstwa, oraz te, które są zdaniem przedsiębiorców najważniejsze. Jej celem jest również pomoc w przygotowaniu komunikacji promującej odpowiedzialne podejście do biznesu instytucjom i organizacjom planującym takie działania.

potencjal_malopolskich_organizacji_pozarzadowychPotencjał Małopolskich Organizacji Pozarządowych. Część I Raport z badań jakościowych – Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, Kraków 2010 Publikacja ta przedstawia szanse i zagrożenia oraz potencjał małopolskich organizacji pozarządowych.

zaangazowanie_spoleczne_polek_i_polakowZaangażowanie Społeczne Polek I Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% I wizerunek organizacji pozarządowych.  – Raport z badania 2013 Celem raportu było dotarcie do postaw i wartości, związanych z uwarunkowaniami kulturowymi i społeczno-demograficznymi, które wpływają na aktywność społeczną Polek i Polaków.

Strony internetowe

 • krakow.pl – oficjalny serwis miejski, zawierający informacje przydatne nie tylko krakowskim NGOs
 • ngo.krakow.pl/mowis – portal Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych – partnera organizacji pozarządowych
 • ngo.krakow.pl – portal krakowskich organizacji pozarządowych
 • Przewodnik dla organizacji pozarządowych po procedurach prawnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie współpracy i partycypacji społecznej – kompendium procedur prawnych wiedzy dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Miejskiej Kraków
 • Standardy realizacji usług publicznych – Poradnik poruszania się po zasadach realizacji współpracy finansowej i niefinansowej w ramach Gminy Miejskiej Kraków – kompendium zasad współpracy NGO z Gminą Miejską Kraków
 • ngo.pl – portal organizacji pozarządowych. Znajdziesz tu wiele informacji dotyczących funkcjonowanie NGO
 • Zakładka „termin ucieka” – zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące konkursów, między innymi  grantowych, których termin składania ofert mija
 • technologie.ngo.pl – jedna z zakładek portalu ngo.pl przedstawiająca nowe technologie dla organizacji pozarządowych
 • technologie.org.pl – portal ten jest przestrzenią dla społeczników i społeczniczek zainteresowanych tematem nowych technologii. Program ten jest odpowiedni zarówno dla technologicznych nowicjuszy, jak również dla osób, które chcą się w tym temacie rozwijać
 • fundusze.ngo.pl – jedna z zakładek portalu ngo.pl zawierająca informacje na temat funduszy dla organizacji pozarządowych.
 • FIO – Portal Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, czyli instrumentu programowego i finansowego zwiększającego dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • POWER – portal Programu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój
 • sowa.efs.gov.pl – portal systemu obsługi wniosków edukacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • citibank.pl/poland/kronenberg/polish – portal Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Fundacja skupia uwagę na edukacji ekonomicznej oraz dziedzictwie kulturowym. Wychodzi naprzeciw nowym ideom, inicjuje i koordynuje wolontariackie przedsięwzięcia pracowników Citi Handlowy oraz działa na rzecz propagowania idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.  Prowadzi szereg własnych programów, a także wspiera wartościowe inicjatywy realizowane przez inne organizacje na terenie całego kraju, w tym szczególnie te o wymiarze lokalnym. W ciągu 18 lat działalności odbiorcami jej programów stało się prawie 9 mln Polaków
 • pafw.pl – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności umacnia społeczeństwo obywatelskie, demokrację i gospodarkę rynkową w Polsce, w tym wyrównuje szanse rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzieli się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej
 • eog.gov.pl – portal Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG). Mają one formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • programszwajcarski.gov.pl – portal Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tzw. Funduszu Szwajcarskiego. Jest on formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej Polsce przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla Polski Fundusz Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF). W  2010 r. do Programu przystąpiły także Rumunia i Bułgaria. Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym
 • fanimani.pl – portal FaniMani pomaga organizacjom pozarządowym oraz szkołom w zbieraniu pieniędzy na realizację działań statutowych, projektów i celów
 • polakpotrafi.pl – idealne miejsce nie tylko dla osób poszukujących pieniędzy na realizację swoich marzeń i pomysłów, ale także dla tych, które chcą stać się częścią ciekawego projektu
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacja typu think-and-do-tank będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorąc pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Publikacje Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej –  ciekawe opracowania dotyczące sektora pozarządowego w Polsce i na świecie, a także realizacji działań departamentu
Projekt "Centrum Obywatelskie" jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Kraków Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie