O nas

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

Peter Drucker

Centrum Obywatelskie (CO) to przyjazna, inspirująca przestrzeń dla krakowskich inicjatyw społecznych.

COGłówny celem CO jest zapewnienie kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz Krakowian.

CO jest tworzone przez organizacje dla organizacji i aktywnych mieszkańców Krakowa

Potrzebę stworzenia CO w Krakowie sygnalizowali mieszkańcy miasta od kilku lat. Jej zaspokojenie przejawiać się będzie w następujących działaniach:

  1. Stworzenie ogólnodostępnej, przyjaznej przestrzeni do działań społecznych i obywatelskich.
  2. Zapewnienie stałego, bezpłatnego wsparcia edukacyjnego osobom zaangażowanym w działalność społeczną, w tym liderom środowiskowym i przedstawicielom grup nieformalnych.
  3. Integracja krakowskiego środowiska organizacji pozarządowych i rozwój współpracy międzysektorowej.
  4. Wspieranie zaangażowania społecznego i aktywności obywatelskiej mieszkańców Krakowa.
  5. Promocja wolontariatu i dalszy rozwój skutecznych narzędzi angażowania mieszkańców w działalność organizacji społecznych.
  6. Wzrost skuteczności wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w działalność społeczną oraz promocja narzędzi współpracy.

Kto prowadzi CO?

CO jest prowadzone przez kolektyw 3 organizacji:

bis-podstawowe-cmyk

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych ­ organizacja z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu organizacji pozarządowych i animowaniu współpracy międzysektorowej. Laureat Krzyształów Soli 2014, która to nagroda była wyrazem uznania dla działalności i zaangażowania członków organizacji.

logo-poziome-jpeg

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska ­ organizacja z wieloletnim doświadczeniem w inicjowaniu i wspieraniu procesów partycypacyjnych (w tym Budżetu Obywatelskiego w Krakowie) oraz wspieraniu mieszkańców w działalności Obywatelskiej.

rcwwk_logo_poziom

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie sformalizowana inicjatywa, będąca niekwestionowanym liderem w środowisku krakowskim w zakresie promocji, rozwoju i realizacji wolontariatu.

Zespół

Joanna-Czarnik

Joanna Czarnik
Koordynatorka Centrum Obywatelskiego
joanna.czarnik@cokrakow.pl

Agnieszka-Kaluzna

Agnieszka Kałużna
Specjalistka ds. rozwoju i edukacji
agnieszka.kaluzna@cokrakow.pl

Projekt "Centrum Obywatelskie" jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Kraków Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie