Formularz zgłoszeniowy: konsultacje eksperckie

Zgłoszenie organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej działających na rzecz mieszkańców Krakowa, na konsultacje eksperckie

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól niniejszego formularza (odpowiednio dla organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej).
Projekt "Centrum Obywatelskie" jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Kraków Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie