Formularz zgłoszeniowy: sala szkoleniowo – konferencyjna

Formularz rezerwacyjny przeznaczony jest tylko dla organizacji pozarządowych/grup nieformalnych, które należą do Inkubatora NGO i zawarły porozumienie z Centrum Obywatelskim.

Jeśli nie należysz do Inkubatora NGO, a chciałbyś zarezerwować salę szkoleniowo – konferencyjną wypełnij ten formularz.

Zgłaszających rezerwację prosimy o wypełnienie wszystkich pól niniejszego formularza.
(yyyy-mm-dd)

Projekt "Centrum Obywatelskie" jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Kraków Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie